O METODĚ

Metoda Ludmily Mojžíšové je nejčastěji vnímána jako metoda vhodná pro ženy s funkční ženskou sterilitou, protože vychází z vertebroviscerální vazby mezi pohybovým aparátem a reprodukčními orgány ženy. Stěžejním pilířem metody Mojžíšové je ošetření spasmu svaloviny pánevního dna per rectum, jejíž normotonus je pro správné fungování orgánů v malé pánvi zásadní. Mojžíšové koncepce diagnostiky a mobilizace žeber včetně zmapovaných zřetězených spasmů patří dodnes ke špičce v manuální medicíně. Mojžíšová empiricky zjistila úzkou vazbu mezi dystenzí sternokostálních skloubení žeber, funkční patologií hrudní a bederní páteře, SI skloubení a svaloviny pánevního dna. Na všech uvedených úrovních vypracovala mobilizační techniky k odstranění funkční patologie. Nedílnou součástí metody je aktivní cvičení dle edukace terapeutem, který cviky v průběhu terapie obměňuje.

Úspěšnost metody u funkčních sterilit - tedy počet otěhotnění - je 30-33%. Léčená žena se zbavuje i těžkostí jako je bolestivá menstruace, bolesti hlavy, bolesti páteře atd.

Vzhledem k tomu, že se ovlivňuje funkční patlogie pohybového aparátu, dá se s úspěchem použít u vertebro pacientů.

Kdy může pomoct metoda Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová   (* 25. října 1932 Užhorod  –  † 3. ledna 1992 Praha)

terapeutka, zabývající se rehabilitací a cvičením pro léčení neplodnosti

Ludmila Mojžíšová se narodila 25. října 1932 v Užhorodu na dnešní Ukrajině, pracovala nejprve jako zdravotní sestra, později se stala asistentkou na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Zabývala se odstraňováním funkčních poruch pohybového systému a vyvinula postupně vlastní metodu. Pomáhala sportovcům, jako například tenistům Jiřímu Kodešovi, atletkám Jarmile Kratochvílové a Heleně Fibingerové, tanečníkovi Vlastimilu Harapesovi, ale také například herci Jaromíru Hanzlíkovi.  Později zjistila, že odstranění funkčních poruch pohybového systému má u léčených jedinců řadu pozitivních účinků: zmírnění bolestí hlavy, menstruačních bolestí, nepravidelností menstruačního cyklu aj. Řadě pacientek, léčených zprvu pro pohybové obtíže, se podařilo otěhotnět, ačkoli předtím byly dlouze a bezvýsledně léčeny pro neplodnost. Tím se otevřela nová kapitola působení Ludmily Mojžíšové.

Ministr zdravotnictví uznal její metodu až v roce 1991, tedy rok předtím než zemřela. Ačkoliv za svého života se Ludmila Mojžíšová uznání nedočkala, její metoda léčby neplodnosti pomocí speciálních cviků je dodnes stále aktuální a účinná. Je to přes dvacet let, co proslulá rehabilitační sestra ve svých 59 letech podlehla rakovině.


 
© 2018 Mgr. Jana Jedličková, Všechna práva vyhrazena.