ÚVOD

Nabízíme rozšíření vzdělání v oboru fyzioterapie se specializací na léčbu některých druhů funkční ženské sterility pomocí metody L. Mojžíšové.

Tento kurz získal certifikaci od Ministrestva zdravotnictví ČR a je určen pro fyzioterapeuty s praxí v oboru min. 2 roky.

Absolvent tohoto kurzu bude schopen diagnostikovat a provádět terapii pomocí metody L. Mojžíšové. Absolvent bude schopen posoudit vhodnost aplikace metody u dané pacientky, jakožto hlavní terapeutické metody a bude schopen komunikovat s odbornou veřejností z oboru fyzioterapie a gynekologie na dané téma.

Kurzy v Česku probíhají ve školicím středisku Rehamil v Milovicích, více na záložce KONTAKT.

NÁPLŇ CERTIFIKOVANÉHO KURZU:

Celý kurz je rozdělen do čtyř bloků (A-D) s celkovou časovou dotací 114 hodin.

Kompletní pohled na problematiku a terapeutickou metodu, jak ji popsala autorka L. Mojžíšová

Inovativní pohled na ošetřované regiony s respektováním aktuálních trendů v oboru fyzioterapie, možnosti využítí dalších forem aktivního cvičení v kontextu techniky dle L. Mojžíšové.

Přednáškový blok rehabilitační lékařky na téma:

Přednáškový blok lékařky z oboru gynekologie na téma:


 
© 2018 Mgr. Jana Jedličková, Všechna práva vyhrazena.